You are here:
Home /
Concept /
Polish

Polish

Projekt  Beyond Signs in the City ( WiÄ™cej niż znaki miasta) powstaÅ‚ z myÅ›lÄ… o promowaniu jÄ™zyków poprzez podróżowanie, pisanie, fotografowanie i multimedia.

Do tej pory powstaÅ‚y w wersji drukowanej i online - przewodniki  turystyczne i  jÄ™zykowe, wystawy fotograficzne, filmy oraz gra offline dla nastÄ™pujÄ…cych miast i jÄ™zyków:

  • Alcalá de Henares  - hiszpaÅ„ski
  • Bad Radkersburg & Gornja Radgona – niemiecki i sÅ‚oweÅ„ski
  • Barcelona - kataloÅ„ski
  • Birgu (Città Vittoriosa) - maltaÅ„ski
  • Dobrich - buÅ‚garski
  • GdaÅ„sk - polski
  • Izmir - tuercki
  • Miercurea Cuic (Csíkszereda) – rumuÅ„ski i wÄ™gierski
  • Nafplio - grecki

Nasza pomysÅ‚ jest prosty: wybraliÅ›my kilka miast w Europie. NastÄ™pnie sfotografowaliÅ›my i zebraliÅ›my informacje zwiÄ…zane z jÄ™zykowymi i kulturowymi „znakami” tych miast. SÄ… to znaki uliczne aż po graffiti, opisy w restauracjach i barach, informacje na budynkach i zabytkach, zwiÄ…zane z ważnymi wydarzeniami i sÅ‚awnymi ludźmi. OpracowaliÅ›my jÄ™zykowy i kulturowy przewodnik, który naucza jÄ™zyka i mówi o kulturze, turystom odwiedzajÄ…cym dane miasto. We wszystkich tych miastach sfilmowaliÅ›my różne aspekty życia codziennego.

PowstaÅ‚a także gra offline, która daje użytkownikowi możliwość poruszania siÄ™ po wszystkich miastach projektu i dowiedzenia siÄ™ czegoÅ› na temat jÄ™zyków używanych w tych miastach.

Mamy nadziejÄ™ , że z przyjemnoÅ›ciÄ… dowiecie siÄ™ PaÅ„stwo  czegoÅ› na temat jÄ™zyków i kultury miast projektu Beyond the Signs in the City. Nam bez wÄ…tpienia, praca nad tym projektem dostarczyÅ‚a wiele radoÅ›ci!

ZachÄ™camy PaÅ„stwa do przekazania nam opinii w którymkolwiek z jÄ™zyków projektu (tutaj ).