You are here:
Home /
Gdansk (Poland) /
Signing the atmosphere /
Free time

Print this page

Gdansk (Poland)

Signing the atmosphere- how to feel the city

/Gdansk_picz/IMG_3024.jpg
Ogródek restauracji
The restaurant garden
/Gdansk_picz/plaza_9_.jpg
Plaża
Beach
wolny czas free time
odpoczynek relax
bawić się entertain
dyskoteka discotheque
klub club
bar bar
taniec dance
muzyka music
muzyk musician
dobrze się bawić to have fun
relaks relax
iść na spacer to go for a walk